VZÁJEMNÁ DŮVĚRA

libreto

Vláda USA poskytla prostředky na stavbu mostu v chráněné části národního parku Denali. Správa parku vyhlašuje výběrové řízení, do něhož se mohou přihlásit podle zákonů Spojených států patřičně zaregistrované místní stavební firmy, v souladu s aktuálním programem podpory lokálního podnikání. Úspěšní uchazeči pak mohou získat výhodný úvěr z rozvojového fondu vlády. K hlavním specifikům projektu patří nutnost vyhovět vyhláškám a nařízením a také omezením spojených s prací v chráněné zóně. Je potřeba náročné spolupráce dvou konkurenčních týmů, protože ideová studie, z níž je nutno při projektování vycházet, vyžaduje kvůli zákazu jakéhokoliv zásahu do koryta řeky sestavení mostu z dvou předpřipravených částí.

Úkol pro firmy

Skupinovým úkolem je postavit přes vodní tok dvě části mostu tak, aby se oba břehy (a tím i týmy) propojily. Individuálním úkolem jednotlivých týmů je maximální finanční zisk.

Rozvojové cíle

  • Uvědomění si důležitosti celku
  • Spolupráce všech členů týmu
  • Přijímání specifických rolí společně s odpovědností
  • Efektivní předávání informací

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k řešení problémů
  • Kompetence k aktivnímu přístupu
  • Kompetence k efektivní komunikaci
  • Kompetence ke spolupráci
  • Kompetence k podnikavosti

Délka aktivity

3,5 – 4 hodiny

Máte zájem o program?

Staňte se naším spokojeným zákazníkem.