pro firmy

Pracujeme s jedinečnými vzdělávacími nástroji na trhu metalog.cz. V oblasti rozvoje a vzdělávání, má výborné výsledky koncept, kterému říkáme Případové studie. Z pohledu rozvoje vycházejí tyto aktivity z empirické zkušenosti, že 90% z toho co se naučíme, získáme tím, co sami aktivně děláme a sami říkáme.

Rozvojové změny podporujeme na třech úrovních učení:

  • individuální úroveň
  • skupinová úroveň
  • organizační úroveň

Navozujeme tím přirozeně situaci, kdy může docházet ke třem zdrojům učení:

  • praktické zkušenosti (dělám)
  • objevováním (údiv, aha efekt)
  • aktivní tvůrčí abstrakce (proč, jak?)

Proces učení a rozvoje formou našich Případových studií v sobě zahrnuje
jak vědění, tak i konání, které je společně zdrojem hlubšího poznání. Tím,
že je uskutečňováno aktivním usilováním (mentálním, fyzickým, sociálním), dochází k zapojení celého jedince, který se tímto způsobem efektivně a přirozeně rozvíjí.

Máte zájem o program?

Staňte se naším spokojeným zákazníkem.