pro firmy

Co můžeme Vaší firmě nabídnout?

Pracujeme s jedinečnými vzdělávacími nástroji na trhu a s unikátní metodikou, se kterou umíme zrealizovat fun akci, teamspirit, teambuilding až po to co nás baví a to je trénink.

V oblasti rozvoje a vzdělávání, má výborné výsledky koncept, kterému říkáme Případové studie. Z pohledu rozvoje vycházejí tyto aktivity z empirické zkušenosti, že 90% z toho co se naučíme, získáme tím, co sami aktivně děláme a sami říkáme. 

N

ROZVÍJÍME TYTO TÉMATA

Týmová spolupráce, komunikace v týmu, týmové role, vzájemná spolupráce, kreativitu a mnohé další. Přesvědčte se o jedinečnosti programu

Navozujeme tím přirozeně situaci, kdy může docházet ke třem zdrojům učení:

  • praktické zkušenosti (dělám)
  • objevováním (údiv, aha efekt)
  • aktivní tvůrčí abstrakce (proč, jak?)

Proces učení a rozvoje formou našich jedinečných aktivit v sobě zahrnuje jak vědění, tak i konání, které je společně zdrojem hlubšího poznání. Tím, že je uskutečňováno aktivním usilováním (mentálním, fyzickým, sociálním), dochází k zapojení celého jedince, který se tímto způsobem efektivně a přirozeně rozvíjí.

Mám zájem o program